Plåtkonsulten-Din hjälp med kvalificerad byggkonsultation.

 • Statusbesiktningar av yttertak, fasader & fönster

 • Bygglov

  Bygglov

 • Projektering

 • Upphandlingar

  Upphandlingar

 • Byggledning

 • Entreprenadbesiktningar

  Entreprenadbesiktningar

 • Kontrollansvarig-PBL mm

 • Certifierad sakkunnig taksäkerhet

  Certifierad sakkunnig taksäkerhet

 • Sakkunnig plåt & tätskikt

© Copyright - Plåt Konsulten